Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim

      Co to jest?

Krystyna Bugajna - oświatowa kadra kierownicza

Irena Zalewska- biblioteka

Hanna Leszyńska - języki obce (wszystkie poziomy)

Lilianna Janeczek - przyroda i biologia (szkoły podstawowe, gimnazja)

Izabela Wojciechowska - edukacja wczesnoszkolna

Aneta Parzybut - wychowanie (wszystkie poziomy)

Beata Podolak - język polski (wszystkie poziomy)

Mariusz Nosal - matematyka (wszystkie poziomy)

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
W STARGARDZIE

73-110 STARGARD, ul. PLAC MAJDANEK 7


http://nbip.pl/podn/i/?i=28301

 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

w Stargardzie Szczecińskim

Plac Majdanek 7

73-110 Stargard Szczeciński

 

ogłasza nabór na stanowisko pracy

 

DORADCA METODYCZNY
ds. edukacji wczesnoszkolnej

Joanna Winckowska

mgr Jadwiga Roszak